Consells escolars: eleccions

 Queden ajornades les eleccions per als consells escolars.

D’acord amb la resolució EDU/2997/2020 publicada al DOGC el dia 25/11/2020 les eleccions per a la renovació dels membres dels consells dels centres públics i privats queden ajornades durant un any i es prorroga el mandat dels membres objectes de renovació durant aquest temps.
Aquesta resolució dóna resposta a la demanda que s’havia fet al Departament donada la situació de pandèmia que vivim.
En cas que apareguin incidències amb relació a la representació dels sectors en aquest òrgan col·legiat es resoldran seguint les Normes d’Organització i Funcionament pròpies de cada centre.

Llegir text complert