La música com a dinàmica i joc d’aprenentatge desenvolupa en els nens la tranquil·litat i la serenitat que pot ajudar favorablement al desenvolupament emocional correcte.

Objectius

  1. Tocar instruments curiosos i diferents
  2. Sensibilitzar l’alumne amb mètodes mindfulness musicals.
  3. Viure la música com a mètode de comunicació i diversió.

Sessió una hora setmanal
Grups entre 5 i 15 alumnes
Grups de primària i/o secundària.
Preu mensual alumne: 30€

Telf. de contacte: 627608035 (Ricard)
Email: info@escuelaplayart.com