Els escacs són un joc divertit on l’alumne ha de pensar a nivell estratègic. Plantegem els escacs com activitat transversal per desenvolupar hàbits positius que poden ajudar en el seu bon rendiment personal.

Objectius

  1. Conèixer les estratègies i tàctiques del joc
  2. Aprendre a cooperar, guanyar i perdre.
  3. Assolir un comportament esportiu de respecte envers els companys.

Sessió una hora setmanal
Grups entre 5 i 15 alumnes
Grups de primària i/o secundària.
Preu mensual alumne: 25€

Telf. de contacte: 627608035 (Ricard)
Email: info@escuelaplayart.com