Membres de la junta

Coneix als membres de junta 2021/2022

Junta directiva

Comissió de plans i projectes educatius

Comissió d’activitats i actes

Comissió informàtica i comunicació

Comissió tècnica i de muntatge